Statement

March 26, 2024

Canon Medical Systems beklagar djupt händelsen som har lett till en fällande dom för en tidigare medarbetare. Vi har samarbetat fullt ut med Åklagarmyndigheten under hela utredningen. När det stod klart för oss att den tidigare medarbetaren var föremål för … Continue reading